Web Design Services

Zlepšení použitelnosti webu

Řídíme se citátem Steva Kruga „Nenuťte uživatele přemýšlet“

Kvalitní analýza přináší podrobný technický i obsahový náhled na Váš web nebo e-shop. Je nezbytná pro efektivní práci při dlouhodobé optimalizace pro vyhledávače (SEO) a pro vzrůstající návštěvnost organického vyhledávání v Seznamu a Googlu.

Analýza návštěvnosti webové stránky nebo e-shopu odpoví na otázky:

  • Kdo jsou a kdo by měli být návštěvníci webu
  • Odkud se na web dostávají a odkud naopak nepřicházejí
  • Jak se na stránkách návštěvníci chovají, co je zajímá a odkud nejvíce odcházejí
  • Jak zvýšit míru konverzí stránky vzhledem k návštěvnosti
  • Který obor online marketingu je třeba posílit (SEO, PPC kampaně, sociální sítě atd.)

A/B testování

Pro účely testování vytvoříme různé varianty typových stránek webu. Následně je náhodně předložíme skupině uživatelů, což nám umožní vyhodnotit, která varianta vzhledu vede častěji ke splnění cíle a bude pro Vás ideálním řešením.

Heatmapy

Analýza uživatelských cest pomocí heatmap s vizualizací kliků se zaměřuje na přímé chování návštěvníků stránek. Zjistíme, zda uživatelé upírají svůj zájem směrem k plnění navigačních nebo obchodních cílů.

Z hlediska dobré použitelnosti webu je kladeno mnoho nároků, v první řadě je důležitý grafický design a informační struktura. Stránky musí být vystavěny s ohledem na cílovou skupinu a její specifika, zohledňuje se předpokládané zobrazovací zařízení (stolní či mobilní) i rychlost a stabilita aplikace. Důležitou roli sehrává obsahová náplň a struktura textů, vertikální řazení náplně webu a viditelnost obsahu nad přehybem každé stránky.

Effective Copyrighting

Dobře použitelný web zaručí našim zákazníkům méně chyb, potažmo i nespokojených uživatelů, což je prevencí vedoucí k vyšší uživatelské spokojenosti. Bude-li naplněno klientovo očekávání, na Váš web se opakovaně navrátí, což zvýší prodej i loajalitu zákazníků. Snadné orientace uživatelů vede k upevnění důvěry k provozovateli webu a tím i k posílení jeho značky.

Zvyšte své tržby při stávající návštěvnosti

Síla je v komplexnosti a strategii

Ne každý marketingový kanál je vhodný pro každý produkt nebo službu. Každý marketingový kanál má svá specifika. Proto pro každý projekt individuálně navrhujeme vyváženou a synergickou strategii mezi vhodnými marketingovými kanály.

Nebojíme se Vás od některých on-line aktivit odradit ani Vám doporučit vhodnější off-line aktivity nebo prostředky.

Náš úspěch je pevně svázán s úspěchem Vaším.

Řekněte nám o Vašem projektu

Nechte si poradit s Vaším online marketingem

Zvýšíme vaše tržby i při stávající návštěvnosti.

Reference

Pole označená * jsou povinná.

(volitelné)

(volitelné)

Můžete případně specifikovat konkrétní věci, na které se máme zaměřit. Případně nejlepší čas, kdy vás můžeme kontaktovat telefonicky (pokud číslo dostaneme k dispozici).