IFM Group

Společnost IFM GROUP a.s. zajišťuje komplexní inženýrskou činnost, koordinuje a provádí všechny činnosti související s přípravou stavby od prvotní myšlenky, investičního záměru, provedení studie, urbanistické a objemové studie, dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, výběru zhotovitele, technického dozoru apod.

Co říkají klienti