E-mail marketing: 5 tipů pro úspěšnou segmentaci

1. díle série článků zaměřených na segmentaci v e-mail marketingu jsme si řekli, proč je důležité doručit uživateli obsah, který ho skutečně zajímá. Už víte, že díky segmentaci odešlete méně e-mailů, a přitom výrazně zvýšíte zisk z rozesílek. Jak je třeba rozdělit databázi vašich kontaktů, abyste zajistili funkční, sofistikované kampaně?

Většinou se dočtete, že je dobré segmentovat databázi podle věku, pohlaví nebo dokonce povolání. Pokud však nevyužíváte personalizační či profilovací nástroje, které navíc omezuje GDPR, tyto data nemáte k dispozici. Zamyslete se nad tím, jaké informace vám vaši zákaznici poskytli a jak s nimi naložíte při rozdělování databáze do užších skupin. Přinášíme 5 klíčových rad, díky kterým lze přistoupit k funkčnímu rozdělení vaší databáze.

 

1. Frekvence nákupů

Počet nákupů je cennou informací, kterou je třeba zohlednit při plánování kampaní. Komunikujte jinak se zákazníkem, který u vás pravidelně nakupuje a tím, který se pouze přihlásil k odběru novinek. Odměňujte zákazníky za to, že se k vám vrací. Pokud jim poskytnete lákavou slevu či dárek za další nákup, zvýšíte pravděpodobnost, že ho uskuteční.

 

2. Datum nákupu

Jak dlouhá doba uplynula od posledního nákupu? Kdy dojde vašemu zákazníkovi zakoupené zboží? Přesně tyto otázky byste si měli klást při plánování rozesílek. Využijte jednu z nejzákladnějších informací, kterou vám zákazník poskytne – datum nákupu. Lehce z něj vyčtete, komu je třeba se připomenout či nabídnout znovu dříve zakoupené produkty.

Pokud uživatel delší dobu neprovedl interakci, zkuste nasadit tzv. reaktivační kampaň. Nabídněte mu slevu a ujistěte ho, že u vás má důvod znovu nakoupit. S reaktivací souvisí i doporučení pravidelně čistit databázi a udržovat v ní pouze aktivní kontakty. Tzv. mrtvé duše neboli neaktivní uživatele kazí celkové výsledky, navíc zvyšujete riziko, že vaše e-maily postihly spamové pasti.

Z množství a povahy zakoupeného zboží lehce vyčtete, kdy je bude zákazník znovu potřebovat. Balení vitamínů na 3 měsíce nebo krmivo pro domácího mazlíčka – využijte toho, že víte, kdy zákazník spotřebuje produkt.

 

 

3. Míra zaujetí

Míra zaujetí neboli engagement score odráží příjemcův zájem o zasílané e-maily. Z engagement score lze vyčíst informace o chování příjemce a jeho významu.

Čte příjemce rád vaše sdělení? Posílejte mu více obsahu. Údaje vycházející z míry zaujetí jsou efektivním nástrojem pro segmentaci příjemců do skupin podle aktivity. Ke každé skupině při samotné komunikaci přistupujte odlišně. U neaktivních uživatelů se snažte o reaktivaci, aktivní skupiny naopak oslovte s personalizovanými nabídkami zohledňujícími jejich loajalitu.

 

4. RFM analýza

RFM analýza rozčleňuje zákazníky do 3 kategorií: doba posledního nákupu (Recency), počet nákupů (Frequency) a objem utracených peněz (Monetary). Jejím prostřednictvím oceníte nejvěrnější zákazníky a ujasníte si, kterým z nich již není třeba věnovat pozornost. Rychle porozumíte vašim příjemcům a budete vědět, jakou strategii je třeba u dané skupiny zvolit, aby na vaši nabídku příjemci zareagovali.

 

5. Produkty, značky, kategorie

Využijte toho, že vám zákazníci, kteří nakoupili, předali podněty pro další komunikaci. Více než kdy jindy tu platí, že správná načasování garantuje úspěch.

Uveďme si praktický příklad. Zákazníci nakupují vitamín C. Na Heuréce dodržujete PNO 15 % a CPC je 10 Kč. Je výhodnější pokusit se navázat kontakt se zákazníkem přes e-mail se slevou, než držet nízké ceny a tlačit Heuréku. Vy jako prodejce víte, že se vyplatí skrze rozesílku takovému zákazníkovi poslat slevový kupón v hodnotě například 10 %.

S nákupy produktů souvisí i pojmy cross-selling a up-selling. Jednoduše řečeno jde o doplňkový prodej, kterým chceme navýšit výslednou objednávku zákazníka. Pokud si váš zákazník koupil brusku, určitě bude potřebovat brusné kotouče. Pokud si koupil brusku před delší dobou, mohl by se poohlížet po novějším modelu.  Zkombinujte správné načasování a příjemce a zákazníci budou mít brzy zboží v košíku.

 

Závěr

V 2. díle článků zaměřených na segmentaci jsme si představili 5 základních oblastí, do kterých můžete efektivně rozdělit vaši databázi. Oslovujte zákazníky s nabídkou, která je pro ně relevantní, a zisk z rozesílek se velmi rychle zvýší. Chcete vědět víc o tom, proč je segmentace v e-mailingu důležitá? Přečtěte si náš článek Segmentace v e-mail marketingu aneb strategie, která vydělává.

 

Chcete poradit v oblasti e-mail marketingu? Kontaktujte nás na e-mail info@fameless.cz nebo telefonní číslo +420 724 312 432.

 

 

Nejnovější příspěvky